Sensorische integratie & ASITT

Sensorische integratie betekent dat de informatie van alle zintuigen
goed verwerkt wordt in de hersenen, zodat je adequaat kunt handelen.

ASITT is een intake en behandelprotocol voor volwassenen
waarbij er sprake is van een sensorische integratie stoornis.

Het ASITT protocol wordt toegepast  in behandelingen door paramedici zoals ergotherapeuten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten. Recent is de cursus sensorische integratie bij volwassenen/ASITT ook geaccrediteerd voor fysiotherapeuten.

Er vindt continu ontwikkeling plaats in het betreffende protocol. In de podcast EmotieMeesters gaat Marinka in op de ontwikkelingen. Beluister de podcast via de Emotie Meesters Podcast, Spotify of Apple Podcast.

ASITT

Sensorische integratie

Sensorische Integratieproblemen bij volwassenen zijn vervelende, vaak onbegrepen klachten. Deze kunnen zeer belemmerend werken…

ASITT

Letsel in het hoofd/nek gebied kan leiden tot chronische klachten. Het is in de praktijk gebleken dat patiënten na o.a. whiplash…

Zoek een SI therapeut

Zoek gecertificeerde ASITT therapeuten bij jouw in de buurt op een overzichtelijke kaart van ASITT therapeuten door heel Nederland.

SI therapeut worden

De cursus biedt ergotherapeuten, die volwassenen behandelen met verstoringen in het proces van sensorische informatieverwerking.

Intake en
behandelprotocol

Letsel in het hoofd/nek gebied kan leiden tot chronische klachten. Het is in de praktijk gebleken dat patiënten na o.a. whiplash en contusio cerebri langdurig last kunnen blijven houden van o.a. duizeligheid, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

Sensorische integratie

Zoek een ASITT therapeut in de buurt

Over sensorische integratie

Sensorische Integratieproblemen bij volwassenen zijn vervelende, vaak onbegrepen klachten. Deze kunnen zeer belemmerend werken om het oude leven weer helemaal op te kunnen pakken. In de revalidatie en in eerstelijnspraktijken zien we dagelijks volwassenen met problemen in de prikkelverwerking, ofwel sensorische integratieproblemen, als gevolg van whiplash, commotio cerebri, contusio of andere vormen van niet-aangeboren hersenletsel.

Sensorische integratie is het hele proces van informatie opnemen uit de buitenwereld, en je eigen lichaam, selecteren, verschillende stukjes informatie aan elkaar koppelen en daarna op de juiste manier reageren. Als de sensorische integratie niet goed verloopt, kunnen in het dagelijks leven allerlei problemen ontstaan. Veel genoemde klachten zijn duizeligheid, last van licht en geluid, slechte concentratie of niet meer kunnen multitasken.

Sensorische integratie & ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat erop gericht is mensen (opnieuw) in staat te stellen zo zelfstandig en optimaal mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. Dat houdt in dat wij samen met u kijken naar mogelijkheden om de dagelijkse handelingen en activiteiten, die voor u belangrijk zijn, weer uitvoerbaar te maken. Ergotherapie richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen ervan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onder belasting, zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Dit kan door bijvoorbeeld door een stoornis in de sensorische integratie zijn. Bij de ergotherapie kan de ergotherapeut die geschoold is in sensorische integratie stoornissen bij volwassenen, middels een intakegesprek en het afnemen van sensorische integratie test items samen met u kijken en bespreken of u klachten daadwerkelijk sensorische integratie problematiek is.

Dit kan bij een een ASITT therapeut (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment verder ASITT genoemd). Zo mogelijk kunt u dan starten met sensorische integratie therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het ASITT protocol, een intake en behandel protocol voor volwassenen met sensorische integratie stoornis.