SENSORISCHE INTEGRATIE

U bent waarschijnlijk op deze site gekomen omdat u verteld is dat u sensorische integratie problemen heeft of misschien wel een sensorische integratiestoornis heeft.

Mogelijk bent u via een huisarts, neuroloog, revalidatiearts of een bedrijfsarts verwezen naar de ergotherapie voor sensorische integratie problematiek.
Om iets zinnigs te kunnen zeggen over sensorische integratie is het goed eerst te kijken wat we onder sensorische integratie verstaan.

De definitie van sensorische integratie volgens Wikipedia: Sensorische integratie  is het vermogen van het centrale zenuwstelsel om informatie afkomstig van verschillende zintuigen; zicht, gehoor, gevoel, reuk , smaak en evenwicht te integreren.
Een samenhangende representatie van prikkels die worden opgevangen door verschillende zintuigen zorgt ervoor dat een organisme zich een wezenlijk beeld kan vormen van zijn omgeving. Tot zover de definitie volgens Wikipedia.

Eenvoudiger gezegd betekent sensorische integratie dat de informatie van alle zintuigen goed verwerkt wordt in de hersenen, zodat je adequaat kunt handelen.

Sinds het ongeval heb ik problemen met mijn concentratie

Sinds het ongeval voel ik me vaak licht misselijk

Sensorische integratie stoornis

Heeft u last van een sensorische integratie stoornis? Het kan zijn dat uw centraal zenuwstelsel de informatie van verschillende zintuigen niet zo goed kan integreren. Dit kan zijn gekomen door een ongeval, val, of door iets wat u op uw hoofd heeft gekregen of misschien door een ziekte of langdurige periode van overbelasting.

Sensorische integratie

Zoek een ASITT therapeut in de buurt

Sensorische integratie stoornis kenmerken

Klachten die vaak genoemd worden bij sensorische integratie stoornissen zijn:

  • Gevoel van onbalans/duizelig/licht in het hoofd/een raar gevoel in het hoofd
  • Misselijk of weeïg gevoel in de buik/maag/keel/of soms in het hoofd
  • Snel last hebben van licht en geluid
  • Naar worden van beweging en drukte om u heen
  • Al moe en mistig in het hoofd wakker worden
  • Problemen met geheugen en concentratie
  • woordvindproblemen toenemend bij vermoeidheid
  • weinig energie hebben

Bij ergotherapie kan de sensorische integratie therapeut die geschoold is in sensorische integratie problemen bij volwassenen (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment verder ASITT genoemd), middels een intake gesprek en het afnemen van sensorische integratie test items samen met u kijken en bespreken of u klachten daadwerkelijk sensorische integratie problematiek is.

Als dit zo blijkt te zijn kan u starten met sensorische integratie therapie bij de therapeut met het ASITT protocol, een intake en behandel protocol voor volwassenen met sensorische integratie stoornis. Zoek een sensorische integratie therapeut bij u in de buurt.

Het doel van sensorische integratie therapie

U leert compensatie strategieën toe te passen en te verweven in alle aspecten van uw dagelijks functioneren thuis en op het werk indien mogelijk.

U leert balans aanbrengen in wat u kan, moet en wil.

U leert demptechnieken om overprikkelingsklachten te verminderen en te dempen en zo mogelijk te voorkomen.

U kunt gewenningsoefeningen krijgen om het proces van sensorische integratie te verbeteren waar mogelijk.

Je krijgt weer meer regie over je dagelijks handelen.