Cursusdagen 2024

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen voor ergotherapeuten ( VOL)

Data: 26 januari (online), 10 februari*, 22 maart (online), 25 mei* 2024
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1950,- (inclusief lunch/koffie/thee, cursusmap en een jaar toegang tot de online leeromgeving)
Plaats: Basalt, Buchnerweg 1, Gouda

NB! de data met een * zijn op locatie

Bekijk cursus


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 2 daagse basiscursus online voor overige paramedici (niet voor ergotherapeuten)    Nog enkele plaatsen beschikbaar!

Data: 1 en 15 maart 2024
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €760,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Tijdens deze cursus wordt de basiskennis en de neurologie voor het ASITT protocol overgedragen en leer je de patiënten screenen die geschikt zijn voor het ASITT protocol. De compensatie strategieën en demptechnieken worden aangeleerd. Hiermee maak je dus kennis met de basis van het ASITT protocol en ben je nog geen ASITT therapeut als je klaar bent. Wel kun je aan de slag in de praktijk met het beter herkennen van sensorische integratie stoornissen bij de verschillende diagnose groepen, het screenen van geschikte patiënten, geven van psycho educatie en het bespreken van compensatie strategieën en aanleren van demptechnieken. Dit geeft in de praktijk veel inzicht en regie en daardoor verbetering in dagelijks functioneren van de mensen met sensorische integratie stoornissen/overprikkelingsklachten.

Aanbod:

 • basiskennis en de neurologie voor het ASITT protocol
 • leer de patiënten screenen
 • compensatie strategieën en demptechnieken worden aangeleerd

Na afloop kun je:

 • aan de slag in de praktijk met het beter herkennen van sensorische integratie stoornissen bij de verschillende diagnose groepen, het screenen van geschikte patiënten, geven van psycho educatie en het bespreken van compensatie strategieën en aanleren van demptechnieken.

Bekijk cursus


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 3 daagse verdiepingscursus online voor paramedici (niet voor ergotherapeuten) alleen te volgen na de 2 daagse basiscursus!

Data: 17, 31 mei en 14 juni 2024
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1140,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Aanbod:

 • Verdere verdieping van de basiskennis
 • uitgebreide intake + onderzoek items
 • Demptechnieken +gewenningsoefeningen
 • bijzondere varianten / tussenstappen
 • complexe casuïstiek
 • implementatie protocol op de werkplek

Na afloop kun je:

 • Als ASITT therapeut aan de slag met het ASITT protocol met de verschillende diagnosegroepen.

Bekijk cursus


Post-HBO nascholing en expert dag ASITT

Datum: vrijdag 21 juni 2024
Tijden: aanmelden tussen 9.15u-9.30u aanvang scholing 9.30u-16.00u.
Kosten:  voor geregistreerde ASITT therapeuten €290,- en voor niet geregistreerde ASITT therapeuten € 365,- (incl. registratie voor 1 jaar wat toegang geeft tot de online leeromgeving en toegang tot besloten facebookgroep en vermelding op de kaart gecertificeerde ASITT therapeuten)
Plaats: online
Accreditatie wordt aangevraagd.

Bekijk cursus


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 5 daagse online voor ergotherapeuten  (VOL)

Data: 10,11,12 en 15 en 16 april 2024
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1900,- inclusief reader en registratie online leeromgeving

Bekijk cursus


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen voor ergotherapeuten

Data: 07 september*, 20 september (online), 05 oktober*, 8 november(online), 1 februari 2025*
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1950,- (inclusief lunch/koffie/thee en reader)
Plaats: Basalt, Buchnerweg 1, Gouda

NB! de data met een * zijn op locatie

Bekijk cursus


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 5 daagse online voor ergotherapeuten

Data: 20,21,22 en 25 en 26 november 2024
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1900,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Bekijk cursus

U kunt zich aanmelden door:

Bij de cursus naar keuze te klikken op ‘Bekijk cursus’. Door de stappen te doorlopen kun je je persoonlijke gegevens invullen en de betaling voor de cursus voldoen.

Voor de Cursus Sensorische Integratie bij volwassenen geldt:

Deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving. Bij te weinig deelnemers wordt de cursus een half jaar opgeschoven. Hiervan ontvangt u bericht, een maand voor aanvang van de cursus. Bij afmelding 1 maand voor aanvang van de cursus bent u uw inschrijfgeld verschuldigd. Bij afmelding daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel bieden wij u de mogelijkheid om uw cursusplaats over te dragen aan een ander/collega. Indien uw plaats door een ander ingevuld wordt is teruggave van het cursusgeld mogelijk, met aftrek van €300,-. Dit zal binnen een maand na annulering van de cursus aan u worden terugbetaald.

Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist bij 85% aanwezigheid en na alle opdrachten ingeleverd te hebben binnen drie maanden na de laatste cursusdag, een certificaat als bewijs van deelname. De opdrachten dienen door de docent als voldoende gemaakt te zijn beoordeeld.

Tevens ben je voor een jaar vanaf aanvang van de cursus na het behalen van het certificaat geregistreerd ASITT therapeut en wordt je vermeld op https://asitt.nl/gecertificeerde-asitt-therapeuten/

Accreditatie voor de cursus is aangevraagd en goedgekeurd en is  voor ergotherapeuten en oefentherapeuten 75 punten voor fysiotherapeuten 40 punten bij het volgen van de 2 en 3 daagse scholing. Voor alleen de 2 daagse zijn geen accreditatiepunten toegekend.

Studiebelasting totaal aantal contact uren 32,5 en zelfstudie 50 verspreid over 6 maanden het accent voor zelfstudie ligt meer op de eerste 3-4 maanden.

De ASITT staat sinds 1999 geregistreerd bij De Merkplaats en is daarmee vastgelegd als intellectueel eigendom van Elisabeth Bakker-Timmerman, die dit in 2012 heeft overgedragen aan Marinka Janssen.

De eigendomsrechten van de naam ASITT met waar deze letters voor staan, de hele inhoud van het intake- en behandelprotocol van de ASITT en de visie van de methode staan geregistreerd en zijn wettelijk beschermd. Het is daarmee juridisch strafbaar en derhalve onrechtmatig de naam ASITT te gebruiken, onderdelen van het ASITT protocol te gebruiken en de vastgelegde ASITT visie te gebruiken. Voorin de cursusmap staat vermeld: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm op welke manier ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.