Cursusdagen 2023

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen voor ergotherapeuten (VOL)

Data: 09 september*, 23 september (online), 07 oktober*, 11 november(online), 9 maart 2024*
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1950,- (inclusief lunch/koffie/thee en reader)
Plaats: Basalt, Buchnerweg 1, Gouda

NB! de data met een * zijn op locatie


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 5 daagse online voor ergotherapeuten (VOL)

Data: 1,2,3,6 en 7 november 2023
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1900,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 2 daagse basiscursus online voor paramedici (niet voor ergotherapeuten) kan vervolgd worden met de 3 daagse verdiepingsdagen 17 mei en 31 mei op vrijdag en 14 juni 2024

Data: 24 november en 8 december 2023
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €760,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Tijdens deze cursus wordt de basiskennis en de neurologie voor het ASITT protocol overgedragen en leer je de patiënten screenen die geschikt zijn voor het ASITT protocol. De compensatie strategieën en demptechnieken worden aangeleerd. Hiermee maak je dus kennis met de basis van het ASITT protocol en ben je nog geen ASITT therapeut als je klaar bent.

Wel kun je aan de slag in de praktijk met het beter herkennen van sensorische integratie stoornissen bij de verschillende diagnose groepen, het screenen van geschikte patiënten, geven van psycho educatie en het bespreken van compensatie strategieën en aanleren van demptechnieken. Dit geeft in de praktijk veel inzicht en regie en daardoor verbetering in dagelijks functioneren van de mensen met sensorische integratie stoornissen/overprikkelingsklachten.

Aanbod:

 • basiskennis en de neurologie voor het ASITT protocol
 • leer de patiënten screenen
 • compensatie strategieën en demptechnieken worden aangeleerd

Na afloop kun je:

 • aan de slag in de praktijk met het beter herkennen van sensorische integratie stoornissen bij de verschillende diagnose groepen, het screenen van geschikte patiënten, geven van psycho educatie en het bespreken van compensatie strategieën en aanleren van demptechnieken.

Cursusdagen 2024

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen voor ergotherapeuten

Data: 13 januari*, 26 januari (online), 10 februari*, 22 maart (online), 25 mei* 2024
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1950,- (inclusief lunch/koffie/thee, cursusmap en een jaar toegang tot de online leeromgeving)
Plaats: Basalt, Buchnerweg 1, Gouda

NB! de data met een * zijn op locatie


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 2 daagse basiscursus online voor overige paramedici (niet voor ergotherapeuten)

Data: 1 en 15 maart 2024
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €760,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Tijdens deze cursus wordt de basiskennis en de neurologie voor het ASITT protocol overgedragen en leer je de patiënten screenen die geschikt zijn voor het ASITT protocol. De compensatie strategieën en demptechnieken worden aangeleerd. Hiermee maak je dus kennis met de basis van het ASITT protocol en ben je nog geen ASITT therapeut als je klaar bent. Wel kun je aan de slag in de praktijk met het beter herkennen van sensorische integratie stoornissen bij de verschillende diagnose groepen, het screenen van geschikte patiënten, geven van psycho educatie en het bespreken van compensatie strategieën en aanleren van demptechnieken. Dit geeft in de praktijk veel inzicht en regie en daardoor verbetering in dagelijks functioneren van de mensen met sensorische integratie stoornissen/overprikkelingsklachten.

Aanbod:

 • basiskennis en de neurologie voor het ASITT protocol
 • leer de patiënten screenen
 • compensatie strategieën en demptechnieken worden aangeleerd

Na afloop kun je:

 • aan de slag in de praktijk met het beter herkennen van sensorische integratie stoornissen bij de verschillende diagnose groepen, het screenen van geschikte patiënten, geven van psycho educatie en het bespreken van compensatie strategieën en aanleren van demptechnieken.

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 3 daagse verdiepingscursus online voor paramedici (niet voor ergotherapeuten) alleen te volgen na de 2 daagse basiscursus!

Data: 17, 31 mei en 14 juni 2024
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1140,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Aanbod:

 • Verdere verdieping van de basiskennis
 • uitgebreide intake + onderzoek items
 • Demptechnieken +gewenningsoefeningen
 • bijzondere varianten / tussenstappen
 • complexe casuïstiek
 • implementatie protocol op de werkplek

Na afloop kun je:

 • Als ASITT therapeut aan de slag met het ASITT protocol met de verschillende diagnosegroepen.

Post-HBO nascholing en expert dag ASITT

Datum: zaterdag 21 juni 2024
Tijden: aanmelden tussen 9.15u-9.30u aanvang scholing 9.30u-16.00u.
Kosten:  voor geregistreerde ASITT therapeuten €290,- en voor niet geregistreerde ASITT therapeuten € 365,- (incl. registratie voor 1 jaar wat toegang geeft tot de online leeromgeving en toegang tot besloten facebookgroep en vermelding op de kaart gecertificeerde ASITT therapeuten)
Plaats: online
Accreditatie wordt aangevraagd.


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 5 daagse online voor ergotherapeuten

Data: 10,11,12 en 15 en 16 april 2024
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1900,- inclusief reader en registratie online leeromgeving


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen voor ergotherapeuten

Data: 07 september*, 20 september (online), 05 oktober*, 8 november(online), 1 februari 2025*
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1950,- (inclusief lunch/koffie/thee en reader)
Plaats: Basalt, Buchnerweg 1, Gouda

NB! de data met een * zijn op locatie


Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 5 daagse online voor ergotherapeuten

Data: 20,21,22 en 25 en 26 november 2024
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1900,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Je kunt je nog aanmelden voor de cursussen die nog in 2023 worden gegeven en je kunt je alvast aanmelden voor de cursussen die in  2024 plaats gaan vinden, inschrijven verloopt in volgorde van aanmelden.

U kunt zich aanmelden door:

Onderaan deze pagina het aanmeldformulier in te vullen. Voor de Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen dient u €300,- inschrijfgeld over te maken om uw inschrijving definitief te maken. Voor de groep die in september start o.v.v. naam en SIsept2023, voor de online groep die in november start o.v.v. SInovonline2023 en voor de 2 daagse voor paramedici SI2daagsenov2023. Voor de groep die start in januari 2024 SIjan2024, voor de 2 daagse voor paramedici in maart SI2daagsemrt2024, voor de online groep in april SIapronline2024, voor de 3 daagse verdiepingscursus voor paramedici in mei/juni SI3daagse2024, voor de groep die in september start SIsept2024, voor de online groep die in november start SInovonline2024  op ING bankrekening nr. NL22INGB0006594363 t.n.v. Ergotherapie Gouda e.o. in Waddinxveen.

Voor de Cursus Sensorische Integratie bij volwassenen geldt:

Deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving. Bij te weinig deelnemers wordt de cursus een half jaar opgeschoven. Hiervan ontvangt u bericht, een maand voor aanvang van de cursus. Bij afmelding 1 maand voor aanvang van de cursus bent u uw inschrijfgeld verschuldigd. Bij afmelding daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel bieden wij u de mogelijkheid om uw cursusplaats over te dragen aan een ander/collega. Indien uw plaats door een ander ingevuld wordt is teruggave van het cursusgeld mogelijk, met aftrek van €300,-. Dit zal binnen een maand na annulering van de cursus aan u worden terugbetaald.

Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist bij 85% aanwezigheid en na alle opdrachten ingeleverd te hebben binnen drie maanden na de laatste cursusdag, een certificaat als bewijs van deelname. De opdrachten dienen door de docent als voldoende gemaakt te zijn beoordeeld.

Tevens ben je voor een jaar vanaf aanvang van de cursus na het behalen van het certificaat geregistreerd ASITT therapeut en wordt je vermeld op https://asitt.nl/gecertificeerde-asitt-therapeuten/

Accreditatie voor de cursus is aangevraagd en goedgekeurd voor ergotherapeuten en bedraagt 75 SBU.
Studiebelasting totaal aantal contact uren 32,5 en zelfstudie 50 verspreid over 6 maanden het accent voor zelfstudie ligt meer op de eerste 3-4 maanden.

Accreditatie voor de basiscursus en de verdiepingscursus voor paramedici is aangevraagd en goedgekeurd voor oefentherapeuten en bedraagt 75 SBU  bij het volgen van de 2 daagse basiscursus indien de 3 daagse verdiepingscursus ook wordt gevolgd. Voor de 2 daagse basiscursus alleen zijn geen punten toegekend.
Voor fysiotherapeuten is geen accreditatie verkregen voor de cursus.

De ASITT staat sinds 1999 geregistreerd bij De Merkplaats en is daarmee vastgelegd als intellectueel eigendom van Elisabeth Bakker-Timmerman, die dit in 2012 heeft overgedragen aan Marinka Janssen.

De eigendomsrechten van de naam ASITT met waar deze letters voor staan, de hele inhoud van het intake- en behandelprotocol van de ASITT en de visie van de methode staan geregistreerd en zijn wettelijk beschermd. Het is daarmee juridisch strafbaar en derhalve onrechtmatig de naam ASITT te gebruiken, onderdelen van het ASITT protocol te gebruiken en de vastgelegde ASITT visie te gebruiken. Voorin de cursusmap staat vermeld: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm op welke manier ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Voor alle cursussen en trainingen van Ergotherapie Gouda zijn de algemene voorwaarden cursus/training van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.

MELD JE HIER AAN!