Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen: (VOL)

Data: 11 september, 25 september, 09 oktober, 20 november, 12 maart.
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1650,- (inclusief lunch/koffie/thee en reader)
Plaats: Basalt, buchnerweg 1, Gouda

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 5 daagse online (VOL)

Data: 27,28,29 oktober 2021 en 1 en 2 november 2021
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1650,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Nieuw!

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 2 daagse online voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychomotore therapeuten

Data: 26 november 2021 en 10 december 2021
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €695,- inclusief reader en registratie online leeromgeving voor een jaar.

Tijdens deze cursus wordt de basiskennis en de neurologie voor het ASITT protocol overgedragen en leer je de patiënten screenen die geschikt zijn voor het ASITT protocol.
De compensatie strategieën en demptechnieken worden aangeleerd.
Hiermee maak je dus kennis met de basis van het ASITT protocol en ben je nog geen ASITT therapeut als je klaar bent.
Wel kun je aan de slag in de praktijk met het beter herkennen van sensorische integratie stoornissen bij de verschillende diagnose groepen, het screenen van geschikte patiënten, geven van psycho educatie en het bespreken van compensatie strategieën en aanleren van demptechnieken.
Dit geeft in de praktijk veel inzicht en regie en daardoor  verbetering in dagelijks functioneren van de mensen met sensorische integratie stoornissen/overprikkelingsklachten.

Cursusdagen 2022: 

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen (VOL)          

Data: 15 januari*, 29 januari (Online), 12 februari*, 26 maart (online) , 18 juni*
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1650,- (inclusief lunch/koffie/thee en reader)
Plaats: Basalt, Buchnerweg 1, Gouda NB! de data met een * zijn op locatie

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen 5 daagse online (VOL)

Data: 6,7,8 en 11 en 12 april 2022
Tijden: aanmelden zoom tussen 9.15-9.30 aanvang cursus 9.30u tot 16.00u.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1650,- inclusief reader en registratie online leeromgeving

Post-HBO Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen:

Data: 10 september*, 24 september (online), 08 oktober*, 12 november (online) 2022, 11 maart 2023*
Tijden: inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Cursustijden van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kosten: het cursusgeld bedraagt €1650,- (inclusief lunch/koffie/thee en reader)
Plaats: Basalt, Buchnerweg 1, Gouda NB! de data met een * zijn op locatie

Je kunt je alvast aanmelden voor de cursussen die in 2022 plaats gaan vinden,  inschrijven verloopt in volgorde van aanmelden.

U kunt zich aanmelden door:

Onderaan deze pagina het aanmeldformulier in te vullen. Voor de Cursus Sensorische Integratie bij Volwassenen dient u €300,- inschrijfgeld over te maken om uw inschrijving definitief te maken. Voor de online cursus voor fysio- en oefentherapeuten o.v.v. naam en SIonlinenov2021. Voor de cursus die start in januari 2022 o.v.v. naam en SIjan2022, voor de cursus die start in april o.v.v. naam en SIapronline 2022 en voor september 2022 o.v.v. naam en SIsept2022  op ING bankrekening nr. NL08INGB0756777968 t.n.v. M.A. Janssen.

Voor de Cursus Sensorische Integratie bij volwassenen geldt:

Deelnemers ontvangen een bevestiging van de inschrijving. Bij te weinig deelnemers wordt de cursus een half jaar opgeschoven. Hiervan ontvangt u bericht, een maand voor aanvang van de cursus. Bij afmelding 1 maand voor aanvang van de cursus bent u uw inschrijfgeld verschuldigd. Bij afmelding daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel bieden wij u de mogelijkheid om uw cursusplaats over te dragen aan een ander/collega. Indien uw plaats door een ander ingevuld wordt is teruggave van het cursusgeld mogelijk, met aftrek van €300,-. Dit zal binnen een maand na annulering van de cursus aan u worden terugbetaald.

Na afloop van de cursus ontvangt iedere cursist bij 85% aanwezigheid en na alle opdrachten ingeleverd te hebben binnen drie maanden na de laatste cursusdag, een certificaat als bewijs van deelname. De opdrachten dienen door de docent als voldoende gemaakt te zijn beoordeeld.

Tevens ben je voor een jaar vanaf aanvang van de cursus na het behalen van het certificaat geregistreerd ASITT therapeut en wordt je vermeld op Gecertificeerde ASITT therapeuten | Ergotherapie Gouda E.O.

Accreditatie voor de cursus is aangevraagd en goedgekeurd voor ergotherapeuten en bedraagt 75 SBU.
Studiebelasting totaal aantal contact uren 32,5  en zelfstudie 42,5 verspreid over 6 maanden het accent voor zelfstudie ligt meer op de eerste 3-4 maanden.

De ASITT staat sinds 1999 geregistreerd bij De Merkplaats en is daarmee vastgelegd als intellectueel eigendom van Elisabeth Bakker-Timmerman, die dit in 2012 heeft overgedragen aan Marinka Janssen.

De eigendomsrechten van de naam ASITT met waar deze letters voor staan, de hele inhoud van het intake- en behandelprotocol van de ASITT en de visie van de methode staan geregistreerd en zijn wettelijk beschermd. Het is daarmee juridisch strafbaar en derhalve onrechtmatig de naam ASITT te gebruiken, onderdelen van het ASITT protocol te gebruiken en de vastgelegde ASITT visie te gebruiken. Voorin de cursusmap staat vermeld: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm op welke manier ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Voor alle cursussen en trainingen van Ergotherapie Gouda zijn de algemene voorwaarden cursus/training van toepassing. Deze kunt u hier downloaden.

MELD JE HIER AAN!