ASITT THERAPEUT WORDEN

De cursus biedt ergotherapeuten, die volwassenen behandelen met verstoringen in het proces van sensorische informatieverwerking/ overprikkelingsklachten, de gelegenheid met name kennis op te doen betreffende praktische intake- en behandelvaardigheden. Kennis over de onderliggende theorie van de Sensorische Integratie principes zal heel basaal gegeven worden, toereikend om het intake en behandelprotocol eigen te kunnen maken en toe te passen in het werk.

Het protocol werkt goed in een multidisciplinair team en kan ook goed in de eerste lijn worden toegepast. Indien het nog niet gebruikt wordt in een behandelsetting vraagt het wel enige aanpassing en een goede implementatie in het team. Dit wordt ook meegenomen in de cursus.

De Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie had in 1999 een werkgroep chronische pijn. Deze heeft zich in 2000 opgesplitst in een werkgroep chronische rugpijn en een werkgroep chronische nekpijn met sensorische re-integratie problematiek. In deze laatste werkgroep is vanaf 2001 gewerkt aan terminologie en afbakening t.a.v. sensorische integratie bij volwassenen. Sindsdien heet deze landelijke werkgroep, landelijke werkgroep sensorische integratie bij volwassenen, afgekort LWSI.

Er is besloten de term Sensorische Integratie bij volwassenen te gebruiken, parallel aan de naam van de cursus die de ASITT leert te gebruiken. Het ASITT protocol is na onderlinge afstemming via een kleine werkgroep binnen de grote, gekozen als landelijke protocol.

“When the senses fail us, reason must step in”

Dit is precies wat de opleiding SI ASITT me gebracht heeft, herkenning en erkenning voor onbegrip en onduidelijkheid binnen de behandeling en daarmee een meer allround therapeut! Ik had t niet willen missen, mijn werk is nog leuker en klinisch redeneren veel inzichtelijker!!

Laura Sliggers

Sensorische integratie