ASITT

Letsel in het hoofd/nek gebied kan leiden tot chronische klachten. Het is in de praktijk gebleken dat patiënten na o.a. whiplash en contusio cerebri langdurig last kunnen blijven houden van o.a. duizeligheid, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

De Amerikaanse mevr. Jean Ayres ontwikkelde rond 1960 een methode voor kinderbehandeling: Sensorische Integratie (S.I.). Principes uit deze methode lijken een positieve invloed te hebben op het normaliseren van over- en onderregistratie van de prikkelverwerking van houdings- en bewegingsgevoel bij volwassenen na een letsel in het hoofd/nek gebied. In veel gevallen levert deze behandeling een betere structuur en strategie op om problemen in het dagelijks leven op te lossen.

Voor een juiste selectie van de doelgroep en een gerichte behandeling en begeleiding op grond van de principes van Sensorische Integratie, is specifieke kennis en vaardigheid nodig. Er wordt gewerkt met de ASITT (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment), een intake/observatie- en behandelprotocol.

Sinds het ongeval heb ik problemen met mijn concentratie

Sinds het ongeval voel ik me vaak licht misselijk

ASITT een intake en behandelprotocol voor volwassenen met een sensorische integratie stoornis

Asitt

Zoek een ASITT therapeut in de buurt

ASITT therapie

De AsSITT behandeling bestaat uit:

  • Het geven van informatie over het proces van zintuiglijke informatieverwerking en de invloed hiervan op ons dagelijks handelen.
  • Het aanleren van compensatiestrategieën om prikkels die slecht verdragen worden beter te kunnen hanteren in het dagelijks leven.
  • Gewenningsoefeningen om prikkels weer als normaal te kunnen registeren en verwerken in dagelijkse activiteiten.
  • Bespreken van sensorisch activiteiten programma (wat vraagt een activiteit van u aan prikkelverwerking).
  • Doornemen van dag- en weekindeling om uiteindelijk het activiteiten niveau weer te verhogen.

Er wordt gewerkt met het ASITT protocol (Adult Sensory Integration Timmerman Treatment)

Meer informatie over ASITT vindt u hier.

ASITT protocol

ASITT is de afkorting van Adult Sensory Integration Timmerman Treatment. Een intake en behandelprotocol voor volwassenen met sensorische integratie problemen.

De ASITT is in 1999 ontwikkeld door mw. Drs. E. Bakker-Timmerman, ergotherapeut en orthopedagoog. De ASITT is ontstaan omdat bleek dat volwassenen heel anders reageren op sensorische integratie therapie dan kinderen. De bestaande therapie bleek bij volwassenen niet zo maar toepasbaar. Volwassenen reageren met naar worden, duizelig, misselijk, zweten en soms neiging tot flauwvallen. Er moesten dus aanpassingen komen op de sensorische integratie therapie die al bestond voor kinderen. Dat is het ASITT protocol geworden.

Het protocol heeft als centraal uitgangspunt dat het houding en bewegingszintuigsysteem (anders gezegd het proprioceptieve systeem) de kern is om te komen tot verbeterde regulatie van sensorische integratie. Middels psycho educatie over het proces van sensorische informatie verwerking, het aanleren van compensatie strategieën, demptechnieken en gewenningsoefeningen.