Geschiedenis Asitt

Elisabeth Bakker-Timmerman (1945) ergotherapeut, maakte in 1971 in de USA gedurende een studiebeurs van de Verenigde Naties kennis met de Sensorische Integratie therapie van A.Jean Ayres. Zij werkte daarna in Nederland in de revalidatie met volwassenen en kinderen.

Ze had tevens in Rotterdam gedurende 18 jaar een eigen kinderpraktijk, nadat ze in begin 90-er jaren orthopedagogiek had gestudeerd aan de Leidse Universiteit.

Elisabeth ergotherpeut

Adult Sensory Integration Timmerman Treatment (ASITT)

In 1998, werkzaam met volwassenen in het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) te Rotterdam, kwam de gedachte bij haar op dat verstoorde sensorische informatie verwerking een rol zou kunnen spelen bij de fysieke beperkingen bij whiplash patiënten. Met name misselijkheid, duizeligheid, overgevoeligheid voor licht en geluid en ook concentratie stoornissen.

Vanuit de principes van Ayres en de toepassing daarvan op de manier zoals zij dat al bij kinderen had ontwikkeld, met name vanuit de verstoorde propriocepsis, heeft zij in 1999 voor volwassenen met diverse diagnoses een protocol ontwikkeld dat de naam Adult Sensory Integration Timmerman Treatment (ASITT) kreeg.
Marinka Janssen, destijds collega ergotherapeut in het SFG heeft ondersteund met het beschrijven van de neurologische onderbouwing van de over- en onderregistratie van de verschillende zintuigsystemen bij volwassenen.
De ASITT behandeling gaf goede resultaten die niet bereikt werden met de revalidatie behandelingen die tot dat moment gebruikt werden. Op verzoek van collega’s en revalidatie artsen werd de overdracht van kennis opgestart. Elisabeth Bakker en Marinka Janssen werden beiden docent op de cursus ASITT in Rotterdam die in 2000 eerst als pilot en vervolgens vanaf 2001 jaarlijks werd gegeven.

In 2005 werd het ASITT protocol in de landelijke werkgroep SI bij volwassenen aangenomen als standaard bij volwassenen met Sensorische Informatie verwerkingsproblemen in Nederland.

In 2012 trad Elisabeth Bakker terug i.v.m. het bereiken van haar pensioen gerechtigde leeftijd en gaf zij de belangenbehartiging van de ASITT in relatie tot onderzoek en de organisatie en het beheer als eigenaar van de cursus ASITT over aan Marinka Janssen. De cursus ASITT wordt nu door Marinka Janssen in Gouda gegeven.
Na haar pensionering in de revalidatie werkte zij nog een aantal jaren in de GGZ zorg. Het blijkt dat de ASITT ook goede resultaten geeft bij patiënten met beginnende psychose, schizofrenie en depersonalisatie klachten.